SON DAKİKA

Memur Haberleri

Avukat Nedir, Nasıl Olunur? (Maaşı, Şartları)

Avukat Nedir, Nasıl Olunur? (Maaşı, Şartları)
Bu haber 27 Haziran 2020 - 21:55 'de eklendi ve 72 kez kez görüntülendi.

Avukat; adaleti ve sulhu korumak adına hizmet veren bir meslektir. İyi bir avukatın kanunlara hakim olmasının gerekliliğinin yanı sıra, adalet kelimesinden doğru bir anlam çıkartıyor olması da gereklidir. Duygusal zekasını geliştirmiş ve adalet duygusunu kaybetmeden hareket edebilecek karakterdeki kişilerin bu mesleğe yönelmeleri gereklidir. İyi bir avukat; bütün kanunları bilen kişi değildir. Çünkü avukatlar zamanla karşılarına çıkan davalardan edindikleri tecrübe ile mesleki birikime sahip olmaktadırlar. İyi bir avukat; karşısına çıkan davaya farklı yönlerden bakabilen ve buna göre gerekli araştırmayı yapabilen kişidir. Avukatların mesleklerini icra ederken yararlandıkları malzeme ve kaynaklar şunlardır:

 • Dosya, klasör, kağıt ve kalem gibi malzemeler için kırtasiyeler ve kırtasiye malzemelerini satan yerlerden yararlanmaktadırlar.
 • Dava dilekçeleri, dava dosyaları ve dava araştırmaları için daktilo veya bilgisayar gereklidir.
 • Avukatlık cübbeleri olmadan davaya girememektedirler. Avukatlık cübbesini unutan avukatların, adliyelerden kiralayabilmeleri mümkündür.
 • Yargı kararları, yönetmelik, tüzük, yasa, anayasa ve uluslar arası sözleşmelere hakim olabilmeleri adına mevzuata ihtiyaçları vardır.

Avukatların Taşıması Gereken Özellikler Nelerdir?

Avukatların taşıması gereken özellikler şunlardır:

 • Yenilikçi ve özgün bir düşünce sistemini benimsemiş olan, olaylara geniş çerçeveden bakabilmesini bilen ve yaratıcılığını kullanabilen biri olması gereklidir. Dolayısı ile zorlu durumlar ile karşılaşıldığında, etkili bir çözüm üretebilme gücü olan biri olmalıdır.
 • Analitik düşünebilen biri olması gereklidir. Avukatlar bir dava içerisinde, bambaşka faktörler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu faktörlerin ayrı ayrı değerlendirilip, ortak bir sonuca bağlanabilmesi için ise; kişinin analitik düşünebilmesi gereklidir.
 • Avukatlık insanlar ile doğrudan iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir. Dolayısı ile avukatlık yapacak olan bir kişinin iletişim becerilerinin kuvvetli olması gereklidir. İyi bir dinleyici olmasının gerekmesinin yanı sıra, empati yeteneği olan ve karşısındakini anlamakta sorun yaşamayan biri olması gereklidir.
 • Avukat olmak isteyen kişinin diksiyonunun düzgün olması gereklidir. Aynı zamanda yapacağı konuşmaların süreçlerini ne şekilde yöneteceği konusunda da bilinçli olmalıdır.
 • Avukatların meslekleri süresince aktif olarak okuması gereken konular karşılarına çıkacaktır. Dolayısı ile hızlı okuma ve anlama becerisi olan kişiler bu meslek için daha uygundurlar.
 • Avukatların sıklıkla dilekçe yazmasını gerektiren konular karşılarına çıkacağı için; konuşma dillerinin yanında yazım dillerini de geliştirmeleri gereklidir. Kullandıkları dillerin kurallarına oldukça hakim olmalılardır.
 • Avukatların devamlı olarak araştırma içerisinde olmaları gereklidir. Çünkü bazı davalar ile emsal örnek taşıyabilecek olaylarla karşılaşmalarının yanı sıra, değişen yasalar hakkında da bilgi sahibi olmaları gereklidir.

Avukatlık Yapamayacak Olanlar Kimlerdir?

Avukatlık yapamayacak olan kişiler şunlardır:

 • Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, irtikap, nicelikli zimmet, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlardan hüküm giymiş veya herhangi bir suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin avukatlık yapabilmeleri mümkün değildir. Aldıkları cezaları para cezasına çevirebilmiş veya cezalarını affa uğratabilmiş olsalar bile avukatlık yapabilmeleri mümkün değildir.
 • Herhangi bir disiplin kararı ile avukatlık veya memurluk niteliğini yitirdiği kesinleşmiş olan kişilerin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.
 • Mahkeme kararı sonucu herhangi bir kısıtlaması olan kişilerin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.
 • Avukatlığın gerektirdiği tutum ve davranışlara sahip olmayan ve çevresinde de bu şekilde bilinen bir kişinin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.
 • Avukatlık mesleği ile ters düşen bir başka işle uğraşan bir kişinin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.
 • Bedensel ya da zihinsel engeli olan veya avukatlık mesleğini sürdürmesine engel bir durumu olan kişilerin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.
 • Hakkında aciz kararı olan kişiler; bu kararı kaldırmadıkları sürece avukatlık yapamazlar.

Avukatlık Eğitimi Nasıldır?

Avukatlık eğitimi; üniversitelerin 4 senelik Hukuk Fakültelerinde alınmaktadır. Kişinin avukatlık yapabilmesi için tek yolu, hukuk fakültesini bitirmektir ve sonrasında avukatlık ruhsatını alabilmesidir. Ayrıca adalet ön lisans programını bitiren kişilerin; Dikey Geçiş Sınavı’na yani DKS’ye girerek hukuk fakültelerine yerleşebilmeleri mümkündür. Hukuk okuyanların %0.3’ü, bu şekilde hukuk okumaya başlamaktadır. Hukuk fakültelerinde kişilerin ön eğitimde başarı ile geçmek zorunda oldukları dersler; mantık, sosyoloji, tarih, Türkçe ve kompozisyondur. Bu dersleri başarı ile veremeyen kişilerin hukuk fakültesinden mezun olabilmesi mümkün değildir. Hukuk Fakültelerinde alınan eğitimler şunlardır:

 • Hukuka giriş
 • Medeni hukuk
 • Roma hukuku
 • Anayasa hukuku
 • İktisat
 • İdare hukuku
 • Ceza hukuku
 • Medeni yargılama hukuku
 • Ceza yargılamaları hukuku
 • Ticaret hukuku
 • İş hukuku
 • Maliye vergi hukuku
 • Genel kamu hukuku
 • İcra ve iflas hukuku
 • Devletler umumi hukuku
 • Adli tıp
 • Türk hukuk sosyolojisi

Avukatlık Stajı Nedir?

Avukatlık stajı; kişinin avukatlık mesleği süresince karşılaşacağı durumlara karşı göstermesi gereken duruş konusunda bir örnektir ve kişinin avukatlık bilincini kazandığı süreçtir. Bu süreç zorunlu olarak 1 yıldır. 1 yıllık sürecin 6 ayının mahkemede, kalan 6 ayının ise meslekte en az 5 senelik deneyimi olan ve baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılması gereklidir. 1 yıllık sürece ara verilmesi yasaktır. Staj süresince avukatla çeşitli mahkemelere girerek, dava dosyalarını de yazışmaları düzenlemek gibi işler yapmaktadırlar. Avukatlar stajları süresince; çeşitli seminerlere katılarak eğitim almaktadırlar ve onlara bazı ödevler verilmektedir. Kişinin stajını başarı ile tamamlayabilmesi için; Baro Yönetim Kurulu’nun sözlü sınavından yeterli bir sonucu alabilmesi gereklidir. Kişi eğer bu sözlü sınavda yeterli görülebilecek bir performans gösteremez ise; kişinin stajı sayılmaz ve baştan 1 sene daha staj yapması gerekir. Stajını başarı ile tamamlayan avukatların; avukatlık ruhsatlarını alarak mesleklerine başlamaları mümkündür.

Avukatların Görevleri Nelerdir?

Avukatların görevleri şunlardır:

 • Hukuksal sorunları ve yasal konuları yorumlamak avukatların görev tanımlarına girmektedir.
 • Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını; mahkeme veya diğer yargı organlarını kullanarak, savunmak ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek avukatların görev tanımındadır.
 • Resmi dairelerdeki adli işleri izlemek ve bu işler ile ilgili gerekli belgeleri düzenlemek avukatların görev tanımındadır.
 • Herhangi bir davanın sorumluluğunu aldığında; süresine bakılmaksızın, bu davayı sürdüğü sürece izlemek ve gerekli işlemlerini üstlenmek avukatların görev tanımındadır.
 • Aldığı dava ile ilgili araştırma yapmak, mahkeme heyetinin tanıkları dinlemesini sağlamak, dava ile ilgili olan yüksek mahkeme kararlarını incelemek ve buna göre bir yol haritası çizmek; avukatların görev tanımındadır.

Devlete Bağlı Avukat Nasıl Olunur?

Devlete bağlı avukat olabilmek için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

 • Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından biri olması gereklidir.
 • Kişinin herhangi bir hukuk fakültesinden mezun olabilmiş olması gereklidir.
 • Zorunlu 1 senelik avukatlık stajını tamamlamış olması gereklidir.
 • Avukat olabilmesini engelleyebilecek herhangi bir durumunun olmaması gereklidir.
 • İkametgahının, kayıt olmak istediği büronun sınırlarında olması gereklidir.

Hukuk Fakültesinden mezun olan kişilerin; ilk önce 1 yıllık avukatlık stajlarını başarı ile tamamlamış olmaları ve sonrasında Türkiye Barolar Birliğine bunu bildirip, avukatlık ruhsatı başvurusu yapmaları gereklidir. Kişiye avukatlık ruhsatı verildikten sonra devlete bağlı bir avukat olarak çalışmasına herhangi bir engel yoktur

avukat-nasil-olunur
avukat-maasi-ne-kadar

Serbest Avukat Nasıl Olunur?

Serbest avukat olmak isteyen kişilerin karşılaşabilecekleri durumlar şunlardır:

 • Kişinin müvekkil edinme ve müvekkillerinin varlığını koruma gibi durumları kendisinin üstlenmesi gereklidir.
 • Maaşlı bir çalışan olmadıkları için; alacakları parayı yaptıkları işe göre, kendileri belirlemektedir. Dolayısı ile devlete bağlı çalışan bir avukata göre çok daha fazla da kazanabilmektedirler veya daha az da kazanabilmektedirler.
 • Serbest avukatlık yapacak olan kişinin bir ofis açması gerektiği için, sermayeye ihtiyacı vardır. Bu işe harcadığı sermaye ile birlikte de risk almış olacaktır. Ancak devlette çalışacak olan avukat, mesleğine başlamak için herhangi bir sermayeye ihtiyaç duymaz.
 • Serbest avukatlık yapan kişilerin tek muhatapları müvekkilleridir. Dolayısı ile amirlere ve müfettişlere hesap vermek zorunda olmadıklarından, kafaları daha rahattır.
 • Serbest avukatlar; mesai gün ve saatlerini kendileri belirlerler. Dolayısı ile tatil günlerini veya çalışma saatlerini kendileri belirlerler. Ayrıca kendi işlerinin patronları oldukları için, kovulma gibi bir durumları yoktur. Avukatlık mesleğini yapmalarına engel oluşturabilecek bir durum doğmadığı sürece mesleklerine devam ederler.
 • Devlette çalışan avukatların başka şehirlere gidebilmeleri için tayin olmaları gereklidir. Ancak serbest avukatlık yapan kişiler; istedikleri zaman istedikleri yere yerleşebilme imkanına sahiptirler.
 • Serbest avukatların KPSS’ye, mülakata ya da herhangi bir sınava girmelerine gerek yoktur. Avukatlık ruhsatları olduğu sürece çalışabilirler. Fakat devlete bağlı çalışan avukatlar için bu durum geçerli değildir. KPSS’den başarılı bir puan almış olmaları gereklidir.

Avukat Maaşları Nasıldır?

Avukat maaşları şu şekildedir:

 • Avukatlığa yeni başlayacak olan bir kişi; eğer özel sektörde çalışır ise 2.800 TL, devlete bağlı olarak çalışır ise 4.967 TL maaş almaktadır.
 • Özel sektörde çalışacak olan avukatlar; tecrübelerine ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak, 2.500 TL ile 8.500 TL arasında para alabilmektedirler.
 • Bir avukat eğer büyük davalar kazanarak kendini kanıtlamışsa veya holdinglerin avukatlıklarını yapıyor ise; 20.000 TL ile 30.000 TL arasında bir para kazanabilmesi mümkündür.
 • Serbest avukatlık yapan kişiler; kendi maaşlarını kendileri belirlerler. Ne kadar çok çalışırlarsa o kadar fazla para kazanmış olurlar. Dolayısı ile kazançları değişmektedir.
 • Avukatlık stajı sırasında, stajyerler bir ücret almaktadırlar. Bu ücret hukuk bürolarına göre değişiklik göstermektedir.

Avukatların İş Bulma İmkanları Nasıldır?

Avukatların iş bulma imkanları; her daim vardır. Suç işlenmeye devam edildikçe, insanlar haklarını korumak konusunda kararlı oldukça ve düzen sağlanmaya çalışıldıkça; toplumsal yaşam içerisinde avukatlara ihtiyaç duyulmaya devam edilecektir. Dolayısı ile avukatlar devlete bağlı olarak çalışmasalar da; kendilerine müvekkil bulma konusunda zorluk çekmeyeceklerdir. Ayrıca yabancı hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olan ve karşılaştırmaları örnekler üzerinden yapabilen kişilerin iş bulma imkanları daha yüksektir. Hukuk fakültesini bitiren bir kişi sadece avukatlık yapmak zorunda değildir. Hakim, savcı veya noter olabilecekleri gibi; kendilerine kaymakamlık, icra müdürlüğü, dışişleri meslek memurluğu, arabuluculuk, akademisyenlik ve yurt dışında yüksek lisans yapma gibi yollar çizebilmektedirler.

Avukatlar İle İlgili İstatistikler Nelerdir?

Avukatlar ile ilgili istatistikler şunlardır:

 • Avukatların %84.9’u hukuk fakültelerinden mezun olarak, direkt olarak avukatlık yapmaya başlamaktadır.
 • Avukatların %73.4’ü danışmanlık alanında, %2.4’ü finans ve ekonomi alanında, %1.3’ü yapı alanında, %1.3’ü hizmet alanında ve %1’i enerji alanında mesleğini sürdürmektedir.
 • Türkiye’deki avukatların en çok mezun oldukları üniversiteler; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’dir.
 • Avukatlık yapan kişilerin %68.1’i kadındır ve %31.9’u da erkekt
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA