SON DAKİKA

Memur Haberleri

Mimar Nedir, Nasıl Olunur? (Maaşı, Şartları)

Mimar Nedir, Nasıl Olunur? (Maaşı, Şartları)
Bu haber 30 Haziran 2020 - 0:10 'de eklendi ve 54 kez kez görüntülendi.

Mimar kimdir, ne iş yapar sorusu bu mesleği edinmek isteyenler tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Genel olarak mimar diye andığımız meslek grubu yapıları estetik bir amaç güderek düzenleyen ve insanların istekleri doğrultusunda bu işi gerçekleştiren kişidir. Buna ek olarak mimarlık için yapım sürecini kontrol eden ve de denetlemesini yapan uzman bir kişidir diyebiliriz. Yani kısaca yapıları taslaklar olarak çizen ve sonrasında bu yapıların inşa sürecinde denetleyen kişilerdir.

Mimar Olabilmek İçin Eğitim Şartı

Mimarlık yapabilmek için eğitim, bu işin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Mimarlık mesleğinin öğrenilmesi için öncelikli aşama bu mesleğin okulunu okumaktır. Bu mesleğe sahip olabilmek için üniversite sınavına girmek ilk aşamasıdır. Üniversitedeki mimarlık bölümü sayısal bir bölümdür ve üniversite sınavına girildiğinde sayısal başarıların yüksek olması gerekmektedir. Mimarlık hedefleyen bir öğrencinin yaratıcı bir yapısı olmalıdır ve tasarımla arasının iyi olması kendisine avantaj sağlayacaktır. Çünkü mimarlık mesleği genel itibariyle yaratıcı düşünme ve çizim üzerine şekillenmektedir. Mimarlık bölümünü kazanan öğrenciler 4 yıllık bir lisans eğitimi göreceklerdir. Yalnızca devlet üniversiteleri değil özel üniversiteler de bu mesleki eğitim olarak mimarlık bölümü açmaktadır.

Mimar Olabilmek İçin İstenilen Özellikler

Mimar olabilmek için gereken nitelikler sağlandığı takdirde mesleki anlamda iyi bir başarı elde edilebilmektedir. Mimarlık mesleği için ön adım koşulu olan lisans eğitimi ile belli bir düzeyde başarı yakalayabilmiş olmak önemlidir. Sadece lisans eğitimi ile sınırlı tutulamayacak şekilde mesleki anlamda ve sosyal anlamda bireyin kendisini geliştirebilmiş olması gerekmektedir. bu sayede mesleki düzeyde ve entelektüel anlamda başarı sağlanabilmektedir. Bunların yanı sıra genel olarak bir bireyin mimar olabilmesi için sahip olması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Başarılı bir akademik yeteneğe sahip olmuş olmak
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmek ve kavrayabilmek
 • El ile göz koordinasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor olmak
 • Görsel sanatlar ile yakından bir ilginin olması
 • Yaratıcı bir şekilde düşünebilmek
 • Estetik bir bakış açısına sahip olmak
 • Düşünceleriyle bir başkasını etkileyebilmek
 • Yenilikleri açık olmak ve eleştirileri kabul edebilmek
 • Dikkatli olabilmek ve odaklanabilmek
 • Titiz bir birey olmak
 • Güzel sanatlar hakkında yapılacak tasarımların boyutunu etkileyebilecek kadar bilgi sahibi olmak
 • Binalar ile alakalı fiziksel ve çevresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Gelişen teknolojinin ve binalar üzerindeki etkilerini kavrayabilmiş olmak
 • Mimarlık mesleğinin toplumsal olarak rolünü anlayabilmiş olmak
 • Binayı kullanan insanların önemli ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar tasarım düzeyine sahip olmak

Mimarlık, Devlet ve Kamu Sektör Alımları

Mimarlık için devlet ya da kamu sektör istihdamı her geçen seneye göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde üniversitelerin de yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte birçok mimarlık bölümü de açılmaktadır. Bu bölümde okuyan binlerce öğrenci bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler devlet kadrolarına ya da özel sektör kurumlarına başvuru yapmaktadırlar. Fakat istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Çünkü artan öğrenci sayısı ile birlikte devlet ya da özel sektör alımları bu artışı karşılayamamaktadır. Devlette bir kadro sahibi olmak isteyen mimar adayları illaki KPSS sınavına girmektedir. Fakat bu sınav türündü yüksek puanlar elde etmelidir. Zira alım yapılacak kadro sayısı az olduğundan yüksek puan alanlar atanma şansına sahip olabilmektedir. Devlet gerçekleştirmiş olduğu KPSS ile 2018 yılı için 136 adet mimarlık için kontenjan açmıştır ama sınava giriş yapan öğrenci sayısı bir hayli fazladır. Bunların haricinde mimarlık mesleğini icra etmek için tek geçerli kapı devlet bünyesi değildir. Birçok özel sektör de mimar alımı yapmaktadır. Mimarlık mesleğini arzulayanlar özel sektörde de iş bulabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca kadrolu bir çalışan olmanın yanı sıra sözleşmeli olarak da çalışabilmenin imkânı sağlanmaktadır.

Mimarlık Mesleği Maaş Durumu

Mimarlık mesleği maaş olanakları, bu mesleğe sahip olmak isteyen bireylerce çokça merak edilen bir konudur. Mimarlık mesleği maaş durumları başlıca koşullara göre değişmektedir. Örneğin devlet dairesinde mimarlık yapan bir kimse ile özel sektörde çalışan bir mimarın alacakları maaşlar kesinlikle aynı değildir. Bunun yanı sıra devlet dairesinde yeni çalışmaya başlayan bir mimar ile uzun süredir orada çalışan başka bir memurun da maaşı benzerlik göstermeyecektir. 2018 yılı ile birlikte mesleğe yeni başlayan bir mimarın maaşı 4.634 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu maaş tespiti bekar bir birey için yapılmıştır. Eğer mesleğe yeni başlamış olan mimar evli ve çocukları varsa ekstradan eş ve çocuk parası da almaktadırlar. Sonradan eklenen bu fiyatlar ile yeni başlamış olan mimarın maaşı 5000 TL ile 6000 TL arasında değişim gösterecektir. Bunların haricinde yüksek lisans, yabancı dil, doktora gibi niteliklere sahip olunduğunda maaşa etki etmektedir. Hesaplanan bu fiyata arazi ve seyyar görev tazminatı eklenmemiştir. Bu görev tazminatı günlük 15 ila 20 TL arasında değişmektedir. Ayrıca arazi tazminatı da aylık olarak ortalama 500 TL civarındadır ve hesaplanan maaşa dahil edilmemiştir. Eğer özel sektörde çalışan bir mimarın maaşını düşünecek olursak; özel sektör maaş dağılımı aşağıdaki şekildedir:

 • 0- 5 yıl arası yurt içinde çalışan bir mimar ortalama 2.500- 5.000 TL
 • 0- 5 yıl arası yurt dışında çalışan bir mimar ortalama 2.500- 8.000 $
 • 5- 10 yıl arası yurt içinde çalışan bir mimar ortalama 4.500- 12.000 TL
 • 5- 10 yıl arası yurt dışında çalışan bir mimar ortalama 4.500- 15.000 $
 • 10 yıl ve üzeri yurt içinde çalışan bir mimar ortalama 6.500- 25.000 TL
 • 10 yıl ve üzeri yurt dışında çalışan bir mimar ortalama 7.000- 25.000 $

Mimarlar Ne İş Yaparlar?

Mimarların görevleri, toplumda bilinenin aksine daha derin detaylarda birçok işi yapmaktadırlar. Bu meslek grubunun görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Yapılmak istenilen bir yapının imar için uygun olup olmadığının araştırmasını yapar,
 • Gerçekleştirilecek olan yapıyı kullanacak kişilerin düşüncelerini, isteklerini ayrıca ekonomik durumları hakkında bilgi edinir,
 • Yapılması planlanan bir proje için araştırma metotlarını kullanarak kısa bir bilgi çizelgesi hazırlar,
 • Oluşturulacak bina ile ilgili yapısal tasarım, inşaat ve mühendislik ile alakalı sorunların çözümlemesinde bulunur,
 • Yapının planını oluşturur,
 • Yapının inşa edilmesinden sonra nasıl görüneceği ile ilgili maketler hazırlar,
 • Şantiyede uyulması gereken ayrıntılı planı hazırlar,
 • Binanın yapım aşamasında plana uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetler,
 • Yapılarda değişiklik veya onarım gerekiyorsa bunlar için plan hazırlar,

Mimarların Çalışma Alanları

Mimarların görev alanları, hem özel sektör hem de devlet kadrolarında olabilecek şekildedir. Gerek özel sektörde gerekse devlet kademelerinde birçok iş imkanı mevcuttur. Mimarların çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

 • Devlet Kurumlarında memur olarak
 • Tasarımcı olarak
 • Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında
 • Özel sektör dahilinde
 • Serbest çalışmakta olan mimarların bürolarında tasarımcı veya uygulamacı olarak
 • Şirketler ya da bankalarda devamlı görevli mimar olarak
 • Şantiyelerde görev yaparak
 • Yapı ile ilgili malzemelerin tasarlanmasında; üretim, satış ve pazarlama yerlerinde
 • Sergi vb. organizasyonların hazırlanma aşamasında
 • Serbest mimar olarak
 • Son olarak akademisyen olarak

Mimarların Görev Yerleri

Mimarların görev alanları, genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselerde ve meslek eğitim merkezlerinde;

 • Mimari yapı teknik ressamlığı
 • Statik yapı teknik ressamlığı
 • Ahşap doğrama ve kaplamacılığı
 • PVC doğrama imalat ve montajcılığı
 • Yapı yalıtımcılığı
 • Yapı duvarcılığı
 • Restorasyon
 • İç mekan teknik ressamlığı
 • Beton laboratuarcılığı
 • Çelik yapı teknik ressamlığı gibi alanlarda ders vererek öğretmenlik yapabilirler.

Bunların haricinde inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında görev alabilmektedirler. Ayrıca; Bayındırlık Bakanlığı’nda, İmar ve İskân Bakanlığında, İller Bankası ve belediyeler gibi çalışma alanlarında görev alabilirler ve büro açabilirler. Büro açabilmek için mimarlık fakültesini bitirmek gerekmektedir.

Mimarlık Mesleğinin Kariyer İmkanları

Mimarlık mesleğinde yükselebilmek için öncelikli olarak 4 yıllık lisans öğreniminin tamamlanmasının ardından mimar adayları isterlerse yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Ayrıca üniversite bünyesinde öğretim elemanı, doçent, profesörlük gibi çalışma imkanları vardır. Öğrencilerin yapacakları master ve doktoralarda yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, rölöve, restorasyon gibi alanlarda uzmanlık yapabilmektedirler. Genel itibariyle meslekte yükselebilmek için en önemli gerekliliklerden bir tanesi tecrübedir. Edinilecek tecrübe sayesinde bilgi birikimi ve donanım üst seviyelerde olacaktır. Bunun haricinde yapılacak olan proje yarışmalarında dereceye girmek ve ödül kazanmak mesleki anlamda ilerlemek için önemli fırsatlardandır. Belediyelerde ve bakanlıklarda yönetici pozisyonuna kazar yükselebilmek sağlanan imkânlar arasındadır. Mimarlık mesleği için kariyer planları yapmak isteyenler şu çalışma yerlerinde yükselebilmektedirler:

 • Mimarlık bürosu
 • Devlet kurumları
 • Belediyeler
 • Büyük mimarlık büroları ve inşaat şirketleri
 • Akademisyen

 

 

ic-mimar-nasil-olunur
mimar-nasil-olunur

Mimarlık Mesleğinde Maaşa Etki Eden Durumlar

Mimarlıkta maaşa yansıyan belli başlı durumlar vardır. Bu başlıca özelliklerin sağlanması halinde mevcut mimar maaşı artabilmektedir. Maaşa etki eden durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Tecrübe
 • Yaş
 • Çalışılan firma
 • Çalışma pozisyonu
 • Sosyal imkânlar ve mesai
 • Çalışılan şehir
 • Mezun olunan üniversite
 • Yüksek lisans
 • Doktora
 • Bilinen yabancı diller
 • Yurt dışındaki çalışma tecrübesi
 • Kişisel yetenekler
 • İşe başlarken sunulan referans ismi
 • Teknolojiyi kullanabilme
 • Sosyal medya hesaplarını iyi bir şekilde yönetebilir olmak

Mimarların Çalışma Ortamları ve Koşulları

Mimarların çalışma ortamlarının nitelikleri ile çalışma performansı değişebilmektedir. Öncelikli olarak bürolarda görev alan mimarlar için ortamın iyi aydınlatılmış ve temiz bir yer olması gerekmektedir. Yapının inşa aşamasında yapılan denetleme sırasında ortam tozlu, fazla sıcak ya da fazla soğuk olabilmektedir. Mimarlar mesleğini yerine getirirken; inşaat mühendisi, teknik ressam, elektrik mühendisi, şehir planlamacıları vediğer meslek grubuna ait kimselerle sürekli iletişim halindedir.

Mimarların Staj Yapma Zorunluluğu

Mimarların zorunlu stajları bulunmaktadır. Eğitim sürecinde her yaz staj yapılmaktadır. Öğrenciler bu stajlar esnasında arazide, yapı şantiyelerinde ve mimarlık bürolarında mesleğin inceliklerini öğrenmeye başlarlar. Akademik dönemler içerisinde öğrencilerin staj yapması mümkün olmadığı için genellikle stajlar okul harici zamanlarda gerçekleştirilir. Yapılan bu stajlar ile eğitim hayatında öğrenilen teorik bilginin; pratik bilgiye evrilmesi sürecidir. Yapılan stajlar ile birlikte birçok tecrübe edinilebilmektedir ve bu staj süreçleri eğitimi bütünleyen bir niteliğe sahiptir. Mimar adaylarının gerçekleştirecekleri stajlar 3 sene boyunca olacaktır. Her yaz 48 saat staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şekilde öğrencilere bildiklerini pratiğe aktarabilme imkânı sunulur.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA