Sağlık Personeli Kategorisi

Bu kategori için henüz bir açıklama girilmemiştir. Lütfen WordPress panelinizden "Kategoriler" kısmına girip, ilgili kategoriye açıklama giriniz.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı yeni ilan ile toplam 3890 sözleşmeli personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığının açıklamasıyla beraber 3 bin 890 sözleşmeli personel alımı yapılacakt...
25 Şubat 2017, 11:32 Oku